Cennik

 
Sadzba Štartovné Sadzba €/km Čakanie €/hod Predplatné
1 1.50€  0,00€  0,00€ 0,00€
2 0,60€ 0,80€ 10,00€ 0,00€
3 0,60€ 0,60€ 10,00€ 0,00€